TexnoiT Agency Team PORTFOLIO

Sizlərdə bizim kreativ ailəmizə qoşula bilərsiniz..

Turan Abdullayev

Tərtibatçı, direktor, müəllim

Məsim Əliyev

CEO, Full-Stack Developer

Kodlaşma Dilləri

Daimi müştərilər

Beynəlxalq mükafatlar

İllərin Təcrübəsi